Međunarodna i unutrašnja špedicija
Srpski 
Feršped

 

UPIT

polja sa oznakom (•) su obavezna!

  • ANONIMNI UPITI NEĆE BITI RAZMATRANI
  • MOLIMO DA ODGOVORITE SA ŠTO VIŠE INFORMACIJA
    KAKO BI PONUDA BILA PRECIZNO DATA

uvoznik - adresa
matični broj
PIB
kontakt osoba
tel / fax
e-mail

trgovački naziv robe
tarifski broj
količina
masa
vrsta pakovanja
dimenzija
vrednost robe u valutu
paritet kupoprodaje

naziv i adresa (prodavca-kupca)
telefon/telefax
kontakt osoba
način otpreme
pošiljalac
zemlja i mesto otpreme
primalac
zemlja i mesto prispeća
cariski postupak u
robu osigurava
troškove i usluge fakturisati
vozarinu plaća
carinu plaća
dokumenta dostaviti
napomena

  

 

 

www.fersped.co.rs
O nama | Usluge | Upit | Kontakt
© 2007 Fersped, All Rights Reserved